תיאור המוצר

Product Nr. 1610 T-Slot Bolt with Nut and Washer

• Quality 12.9

• Black coating

• DIN 787

בקשה למידע נוסף