תיאור המוצר

Product Nr. 1670 Wrench Mouth Stud

• Area of Use: This stud is used in injection machines and in plates with M12-14-16-18-20-22-24-30 threads

• Quality 10.9

• Black coating

בקשה למידע נוסף