תיאור המוצר

Product Nr. 1390 Bifurcated Clamp

• Due to the structure of the clamp, this product provides convenience for the couplings of formed work pieces on graded surfaces

• Hardened

• Black Coating

• DIN 6315B

מפרט טכני

בקשה למידע נוסף