תיאור המוצר

Product Nr. 1410 Bifurcated clamp with support hole

• Hardened

• Black Coating

בקשה למידע נוסף