תיאור המוצר

Product Nr. 1370 Straight Clamp with Stepped Support Hole

• This product is used in restricted areas with the purpose of gaining height

• Hardened

• Black Coating

בקשה למידע נוסף