תיאור המוצר

Product Nr. 1330 Straight Clamp with Support Hole

• Hardened

• Black Coating

בקשה למידע נוסף