תיאור המוצר

V450 CP – Block Cylinders with Switches for Die Casting Applications, integrated cooling

• Max Pressure 450 BAR

• Max. work temperature: Ver. Q,P,W,Z,I 80°c / Ver. H 140°c / Ver. V 160°c

• Rod Range: 22mm, 28mm, 36mm, 45mm

• Bore Range: 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm

מפרט טכני

בקשה למידע נוסף