תיאור המוצר

Ejector sleeve with cylindrical head – SH

Material – WS

Hardness – Shaft 58-62 HRC, Head 40-55 HRC

DIN 16756

ISO 8405

בקשה למידע נוסף