תיאור המוצר

Ejector sleeve with cylindrical head – SN

Material – WS

Hardness – At least 950 HV 0.3 on surface.Core strength approx. 1400 N/mm2 , Head 40-55 HRC

DIN 16756

ISO 8405

בקשה למידע נוסף