תיאור המוצר

Hardened Ejector Pin D

Material – WS

Hardness – Shaft 58-64 HRC, Head 40-55 HRC

DIN 1530

בקשה למידע נוסף