תיאור המוצר

Hardened Flat Ejector Pin FAH – 4 Corner Radius 0.2mm

Material – WS

Hardness – Shaft 58-62 HRC, Head 40-50 HRC

DIN 1530

ISO 8693

בקשה למידע נוסף