תיאור המוצר

Hardened Ejector Pin CH

Material – WS

Hardness – Shaft 58-64 HRC, Head 40-55 HRC

DIN 1530

ISO 8694

בקשה למידע נוסף