תיאור המוצר

Hardened Ejector Pin CN

Material – Hot working tool steel

Hardness – Shaft At least 950 HV 0,3 on surface. Core strength approx. 1400 N/mm2 , Head 40-55 HRC

DIN 1530

ISO 6751

בקשה למידע נוסף