תיאור המוצר

Side Interlocks – GPL

Material: YK30

Hardness: Male 50-55HRC, Female 55-60HRC

מפרט טכני

GPL

בקשה למידע נוסף