תיאור המוצר

Medium Load Springs – Blue

ISO 10243:2010

מפרט טכני

בקשה למידע נוסף