תיאור המוצר

Exrta Strong Load Springs – Yellow

ISO 10243:2010

מפרט טכני

בקשה למידע נוסף