תיאור המוצר

Light Load Springs – Green

ISO 10243:2010

מפרט טכני

בקשה למידע נוסף