תיאור המוצר

Pneumatic Push-In Brass Fitting – SC

•Sizes: Ø4mm – Ø12mm

•Maximum Working Pressure : 7kgf/cm2

•Minimum Working Pressure : 1kgf/cm2

•Working Temperature : 5~60℃ (41~140℉)

מפרט טכני

SC

בקשה למידע נוסף